Uniwersytet Łódzki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Politechnika Gdańska