Uniwersytet Łódzki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Politechnika Gdańska