EMOS - European Master
in Official Statistics

European Master in Official Statistics (w skrócie EMOS) to program edukacyjny realizowany pod patronatem Eurostatu. EMOS to dodatkowa ścieżka programowa na studiach magisterskich, głównie na kierunkach ekonomicznych, obejmująca szeroko pojęte zagadnienia statystyczne.

 

Wybierz kierunek

 

EMOS - European Master in Official Statiscics

European Master in Official Statistics (w skrócie EMOS) to program edukacyjny realizowany pod patronatem Eurostatu. EMOS to dodatkowa ścieżka programowa na studiach magisterskich, głównie na kierunkach ekonomicznych, obejmująca szeroko pojęte zagadnienia statystyczne.

Wybierz kierunek

Myślisz o studiach magisterskich? Pomyśl o EMOS

 

European Master in Official Statistics to, posiadający kilkuletnią historię, program ukierunkowany na kształcenie wyspecjalizowanych kadr eksperckich na potrzeby statystyki publicznej i instytucji zarządzających zasobami danych. Jest on odzwierciedleniem idei wspólnej edukacji statystycznej w Europie, a w jego ramach współpracują uczelnie oraz krajowe i zagraniczne urzędy statystyczne.

Tytuł EMOS mogą już nadawać trzy polskie uczelnie. Są to: Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki.

Decydując się na udział w programie EMOS, będziecie mogli:

  • poznać zasady projektowania badań statystycznych, zagadnienia metodologiczne i zasady zarządzania wielodziedzinowymi procesami badawczymi;
  • uzyskać profesjonalne przygotowanie do opracowywania zaawansowanych analiz statystycznych i posługiwania się wieloźródłowymi zbiorami danych;
  • dowiedzieć się, jak prawidłowo interpretować dane opisujące konkretną kategorię zjawisk;
  • wykorzystać tę wiedzę w procesach decyzyjnych i zarządczych dotyczących problematyki społeczno-gospodarczej;

a dodatkowo:

  • będziecie potrafili też trafnie planować działania i analizować z perspektywy czasu podejmowane decyzje;
  • dowiecie się, jak organizować pracę i zarządzać w warunkach stałej zmiany środowiska informatycznego;
  • zyskacie możliwość uczestnictwa w stażach, szkołach letnich, warsztatach i seminariach/webinariach.

 

Aktualności

Chcesz studiować w centralnej Polsce?

11.06.2019

Podczas XXVIII Konferencji Naukowej „Nauczanie statystyki i ekonometrii w dobie Data Science” Rektor  Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr hab. Antoni Różalski podpisał z Prezesem GUS porozumienie ws. uruchomienia kierunku The European Master in Official Statistics (EMOS).

Więcej informacji o nowym programie kształcenia EMOS  na kierunku Informatyka i Ekonometria  znajduje się na stronie wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego http://www.statystyka.uni.lodz.pl/dzialalnosc-dydaktyczna/kierunki-studiow/

Image

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dołączył do grona ośrodków akademickich przyznających tytuł EMOS

03.06.2019

"Data science a statystyka publiczna" to temat wykładu, który Prezes GUS wygłosił na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z okazji dołączenia tej uczelni do grona ośrodków akademickich przyznających tytuł EMOS.

Więcej informacji o nowej specjalności kształcenia na kierunku Analityka Gospodarcza znajduje się na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Image